Software and Technology Financing

Translating finance, transcending borders. We speak tech.

Uppgradera IT-budgeten utan buggar

DLL – vi kan teknik. Vi gör det enkelt för dig att leverera rätt IT-lösning till rätt kunder, för rätt betalning, via skräddarsydda och helt integrerade programvaru- och teknikfinansieringsprogram. Oavsett om det handlar om en flexibel leasing, ett lån eller en ”som en tjänst”-struktur hjälper vi dig att maximera dina kunders IT-budget, uppdatera deras strategier och driva IT-investeringar.

Upptäck lösningar för dina verksamhetsbehov


Woman in datacenter holding a tablet

Tekniktillverkare

Vi specialiserar oss på att utveckla finansieringsprogram för globala teknikföretag som bidrar till att öka försäljning och marginaler samt driva kundlojalitet. Oavsett om du säljer genom ett direkt säljteam eller olika kanalpartner hjälper vår programvara och våra teknikfinansieringsprogram dig att sälja mer av vår ledande, moderna teknik med hjälp av flexibla betalningsvillkor och IT-fokuserade strukturer. Det räcker inte längre att utveckla ledande programvara och teknik. När kunderna letar efter lösningar som driver resultat och ger mätbar avkastning kan DLL erbjuda programvaru- och teknikfinansieringslösningar som maximerar deras strategi.

Läs mer

Leverantörer och återförsäljare av teknik

Att leva upp till kundernas unika och konstant föränderliga betalningskrav kan påverka ert kassaflöde ordentligt. Genom att erbjuda betalningsflexibilitet kan du hjälpa kunderna att hålla sin IT-budget och finansieringsrestriktioner, och få kundlojalitet och återkommande inköp i utbyte. Våra programvaru- och teknikfinansieringslösningar är en väg till ökad försäljning, vinst, kundlojalitet och kassaflöde för er verksamhet.

Läs mer

technician in data center

Video conference on laptop

Köpare och teknikföretag

Inköp av nödvändig maskinvara, programvara och tjänster kan påverka balansräkningen, kassaflödet och budgetcykeln. En betalningslösning som lägger alla kostnader på ett enda avtal med flexibla betalningar kan göra underverk för resultatet. Våra programvaru- och teknikfinansieringsprodukter är grunden du behöver för att eliminera teknikskulder och strategiskt planera för IT-investeringsbeslut och bygga upp en plan inför framtiden.

Läs mer

IT Resellers’ Guide to Technology Financing

Financing is one way your customers can get their IT needs met without the budget “glitches”.

Technology leasing can be a significant source of above-market growth, expanding the possibilities for you and your customers.

This eBook explores the role tech leasing can play in achieving your goals.

Read more

Få DLL-fördelar med teknik- och programvarufinansiering


400 000+ enheter på marknaden


4 200 kanalpartner över hela världen


Lokala resurser ger support till din verksamhet i mer än 25 länder

Life Cycle Asset Management

LCAMcmyk_IT_v8

En affärsmodell som baseras på insikten om att slutanvändare föredrar nyttan av utrustningen framför att köpa eller äga den, medan tillverkaren hanterar utrustningens livscykel från produktion till kassering.

Låt inte en begränsad budget förstöra era teknikinvesteringar

Vårt teknikfinansieringsteam är experter på branschen, med en djupgående förståelse för livslängd och användning av tillgångar. Det gör att vi kan ge er skräddarsydda, flexibla finansieringslösningar. We speak tech.